SODBTN.sk

 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trenčiansky kraj

 
 
Doména v tomto nie príliš štandardnom tvare bola zaregistrovaná za účelom zobrazenia výsledkov mojej dizertačnej práce, v ktorej som sa venoval vybraným aspektom internetizácie obcí na Slovensku. Súčasťou práce bola aj internetová stránka venovaná možnostiam zobrazenia výsledkov údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, pričom za predmetové územie boli zvolené obce Trenčianskeho kraja. Neskôr som sem začal pridávať nové projekty, na ktorých pracujem aj v súčasnosti. Všetky projekty využívajú databázový systém MySQL a kartografické výstupy sú realizované v podobe vektorovej grafiky, pričom využité sú dva formáty na báze jazyka XML - SVG (Scalable Vector Graphics) a KML (Keyhole Markup Language). Najnovšie som sem zaradil ukažky mapových výstupov vytvorených pomocou knižnice d3.js a topojson formátu pre zobrazenie priestorových dát. Ak chcete zistiť podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch, stačí si dať zobraziť stránku príslušného projektu. Špeciálne fanúšikom cyklistiky a najmä Tour de France odporúčam navštíviť stránku venovanú práve tomuto športovému podujatiu.

 
 
Trenčiansky kraj
» stránka projektu

Na tejto stránke je uverejnená databáza výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Dáta sú zobrazené na úrovni obcí Trenčianskeho kraja.

Stránka obsahuje mapy vo formáte SVG. Pre správne zobrazenie máp musíte mať nainštalovaný SVG viewer, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke: adobe.com
OBCE SR
» stránka projektu

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ stav k 28.2.2015, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info a www.mesto.sk. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu bacik@fns.uniba.sk

SVG
» stránka projektu

Formát vektorovej grafiky SVG (Scalable Vector Graphics), ktorý má svoje silné postavenie v oblasti internetového mapovania, čo je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí geografických informačných systémov. Na stránke nájdete niekoľko ukážok riešení vo vektorovom formáte SVG (interaktívne mapové výstupy s dátami uloženými v databáze, dynamické znázornenie vybraných ukazovateľov v podobe animovaných grafov, vekovú pyramídu pre populáciu Slovenskej republiky od roku 1945,...).
KML
» stránka projektu

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka obsahuje niekoľko ukážok máp, vytvorených práve vo formáte KML. Popularita tohoto formátu je obrovská, vzhľadom na skutočnosť, že aplikáciu Google Earth, možno v súčasnosti považovať za najrozšírenejší prehliadač geodát v širokej laickej ale aj odbornej komunite.
D3.js
» stránka projektu
» stránka projektu 2
» stránka projektu 3

D3.js je knižnica určená pre manipuláciu s dokumentami obsahujúcich rozličné dáta. Túto knižnicu vyvinul Mike Bostock a poskytuje veľmi zaujímavé možnosti aj z kartografického pohľadu. Na uvedenej stránke bola použitá táto knižnica a formát topojson, ktorý slúži na zobrazenie geometrie objektov. Klient si môže vygenerovať niekoľko tematických máp na základe dát zo SODB 2011 v podobe kartogramu a stupňovaného symbolu.
Tour de France
» stránka projektu

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.
 
  stránku vytvoril: Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava