SODBTN.sk

 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trenčiansky kraj

 
 
Doména v tomto nie príliš štandardnom tvare bola zaregistrovaná za účelom zobrazenia výsledkov mojej dizertačnej práce, v ktorej som sa venoval vybraným aspektom internetizácie obcí na Slovensku. Súčasťou práce bola aj internetová stránka venovaná možnostiam zobrazenia výsledkov údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, pričom za predmetové územie boli zvolené obce Trenčianskeho kraja. Neskôr som sem začal pridávať nové projekty, na ktorých pracujem aj v súčasnosti. Projekty sú zamerané na spracovanie a vizualizáciu rozličných dát, pričom okrem profesijných projektov tu uvádzam aj niektoré, ktoré sú spracované v súvislosti s mojimi záľubami, avšak využívajú taktiež viaceré metódy a postupy, ktoré sú uplatňované v mojej práci.

 
 
Trenčiansky kraj
» stránka projektu

Na tejto stránke je uverejnená databáza výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Dáta sú zobrazené na úrovni obcí Trenčianskeho kraja.

Stránka obsahuje mapy vo formáte SVG. Pre správne zobrazenie máp musíte mať nainštalovaný SVG viewer, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke: adobe.com

Na tomto projekte už dlhší čas nepracujem a môže obsahovať chyby z hľadiska funkcionality.
OBCE SR
» stránka projektu

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ aktuálny stav k 13.7.2018, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu vladimir.bacik@uniba.sk

KML
» stránka projektu

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka umožňuje klientovi vytvárať vlastné tematické mapy vybranými metódami, na základe dát zo sčítania uložených v databáze. Pre korektné načítanie výslednej mapy je potrebná inštalácia programu Google Earth priamo na vašom počítači.
D3.js
» stránka projektu

D3.js je knižnica určená pre manipuláciu s dokumentami obsahujúcich rozličné dáta. Túto knižnicu vyvinul Mike Bostock a poskytuje veľmi zaujímavé možnosti aj z kartografického pohľadu. Na uvedenej stránke bola použitá táto knižnica a formát topojson, ktorý slúži na zobrazenie geometrie objektov. Klient si môže vygenerovať niekoľko tematických máp na základe dát zo SODB 2011 v podobe kartogramu a stupňovaného symbolu.
Tour de France
» stránka projektu

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.
Cycling "classics"
» stránka projektu

Ďalší "projekt" z oblasti cestnej cyklistiky. Na tejto stránke nájdete prehľadné štatistiky víťazov najprestížnejších jednorázových cestných závodov, tzv. "klasík". Štatistiky nezobrazujú všetky jednorázové preteky, ale dôraz je položený na jednodňové závody s bohatou históriou, samozrejme vrátane piatich cyklistických monumentov.
ATP No. 1 players
» stránka projektu

Projekt zameraný na cieľovú skupinu tenisových fanúšikov. Nájdete tu spracovanie viacerých štatistík všetkých svetových mužských tenisových jednotiek v tzv. "Open ére". Štatistiky sú prehľadne graficky znázornené a mimoriadne zaujímavé je aj využitie cirkulárnej vizualizácie za účelom zobrazenia vzájomných zápasov medzi svetovými jednotkami.
Cirkulárna vizualizácia
» stránka projektu

Cirkulárna vizualizácia v podobe chord diagramov predstavuje pomerna zaujímavú formu dátovej vizualizácie. Svoje využitie našla v mnohých oblastiach, ja tu ponúkam aspoň ukážku niektorých možností využitia tohoto typu grafu.
 
  stránku vytvoril: Vladimír Bačík | Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava