SODBTN.sk

 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trenčiansky kraj

 
 
Doména v tomto nie príliš štandardnom tvare bola zaregistrovaná za účelom zobrazenia výsledkov mojej dizertačnej práce, v ktorej som sa venoval vybraným aspektom internetizácie obcí na Slovensku. Súčasťou práce bola aj internetová stránka venovaná možnostiam zobrazenia výsledkov údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, pričom za predmetové územie boli zvolené obce Trenčianskeho kraja. Neskôr som sem začal pridávať nové projekty, na ktorých pracujem aj v súčasnosti. Projekty sú zamerané na spracovanie a vizualizáciu rozličných dát, pričom okrem profesijných projektov tu uvádzam aj niektoré, ktoré sú spracované v súvislosti s mojimi záľubami, avšak využívajú taktiež viaceré metódy a postupy, ktoré sú uplatňované v mojej práci.

 
 
OBCE SR
» stránka projektu

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ aktuálny stav k 3.3.2021, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu vladimir.bacik@uniba.sk

KML
» stránka projektu

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka umožňuje klientovi vytvárať vlastné tematické mapy vybranými metódami, na základe dát zo sčítania uložených v databáze. Pre korektné načítanie výslednej mapy je potrebná inštalácia programu Google Earth priamo na vašom počítači.
D3.js
» stránka projektu

D3.js je knižnica určená pre manipuláciu s dokumentami obsahujúcich rozličné dáta. Túto knižnicu vyvinul Mike Bostock a poskytuje veľmi zaujímavé možnosti aj z kartografického pohľadu. Na uvedenej stránke bola použitá táto knižnica a formát topojson, ktorý slúži na zobrazenie geometrie objektov. Klient si môže vygenerovať niekoľko tematických máp na základe dát zo SODB 2011 v podobe kartogramu a stupňovaného symbolu.
Tour de France
» stránka projektu

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.
Summer Olympic Games
» stránka projektu

Na tejto stránke nájdete kompletné štatistiky medajlistov moderných letných Olympijských hier od roku 1896 do roku 2016. Súčasťou sú aj viaceré mapové a grafické výstupy (ako ináč v podobe chord diagramov ;-)). Stránka je súčasťou publikačného výstupu s názvom "OLYMPIC MEDALISTS OF THE MODERN SUMMER OLYMPIC GAMES 1896-2016" publikovanom v roku 2021 v časopise Journal of Maps

Cycling "classics"
» stránka projektu

Ďalší "projekt" z oblasti cestnej cyklistiky. Na tejto stránke nájdete prehľadné štatistiky víťazov najprestížnejších jednorázových cestných závodov, tzv. "klasík". Štatistiky nezobrazujú všetky jednorázové preteky, ale dôraz je položený na jednodňové závody s bohatou históriou, samozrejme vrátane piatich cyklistických monumentov.
ATP No. 1 players
» stránka projektu

Projekt zameraný na cieľovú skupinu tenisových fanúšikov. Nájdete tu spracovanie viacerých štatistík všetkých svetových mužských tenisových jednotiek v tzv. "Open ére". Štatistiky sú prehľadne graficky znázornené a mimoriadne zaujímavé je aj využitie cirkulárnej vizualizácie za účelom zobrazenia vzájomných zápasov medzi svetovými jednotkami.
Cirkulárna vizualizácia
» stránka projektu

Cirkulárna vizualizácia v podobe chord diagramov predstavuje pomerna zaujímavú formu dátovej vizualizácie. Svoje využitie našla v mnohých oblastiach, ja tu ponúkam aspoň ukážku niektorých možností využitia tohoto typu grafu.
Voľby do NR SR 2020
» stránka projektu

Táto stránka obsahuje volebné výsledky do NR SR z roku 2020 na úrovni politických strán ako aj jednotlivých poslancov zvolených do parlamentu. Všetky mapy sú podobne ako v predchádzajúcom projekte vytvorené pomocou knižnice D3 a formátu TopoJSON

Voľby NR SR 2012, 2016
» stránka projektu

Táto stránka obsahuje volebné výsledky do NR SR z rokov 2012 a 2016. Môžete si pozrieť výsledky jednotlivých strán za úrovni obcí a vytvoriť aj vlastnú mapu vybranej strany. Všetky mapy sú vytvorené pomocou knižnice D3 a formátu TopoJSON

Vybrané tematické mapy
» stránka projektu

Sada tematických máp zobrazovaných vybrané údaje z populačných cenzov v rokoch 1991 a 2001. Pri týchto mapách bol použitý program MapViewSVG, ktorý využíva vektorový zápis priestorových dát do formátu SVG. Tento produkt nevyužívam už dlhší čas, ale je to veľmi zaujímavý nástroj, ktorý je možné využiť pri webmappingu a práci s priestorovými dátami.
PETER SAGAN
» stránka projektu

Ako cyklistický fanúšik a profesionálny geograf tu ponúkam niektoré prehľadné štatistiky Peťa Sagana zachytené pomocou statisckých ako aj online mapových výstupov. Táto stránka je určená pre všetkých fanúšikov nášho Peťa Sagana a jej cieľom bolo zobrazenie niektorých štatistík v priestore, ktoré nenájdete na internete nikde inde.
Etapové ciele TdF 1903-2016
» stránka projektu

Opäť jeden z praciálnych výskumov k problematike Tour de France. Táto stránke je doplňujúcim webom pre príspevok "Stage finishes - mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016)", publikovaný v časopise Journal of Maps.

MS v hokeji
» stránka projektu

Ďalší príklad využitia chord diagramov pri vizualizácii vzájomných zápasov jednotlivých krajín na MS v hokeji, spracovaná za obdobie

COVID-19
» stránka projektu

Počas pandémie korona vírusu sme na týždennej báze spracovávali vybrané štatistiky. Situácia je v súčasnosti priaznivejšia, a tieto dáta užneaktualizujeme. Nechávam ich tu však k dispozícii, aby sme nezabudli akým obdobím sme prešli, reps. prechádzame.
Obce Trenčianskeho kraja
» stránka projektu

Primárny projekt dizertačnej práce, vďaka ktorému bola zaregistrovaná a vytvorená aj táto doména. Na projekte už nepracujem je nahradený primárnym projektom obcí SR, avšak dávam sem link aspoň z nostalgie :)
 
  stránku vytvoril: Vladimír Bačík | Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava