Voľby do NR SR 2023 - mapy strán


Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky. Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o relatívne hodnoty (%).
interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:
Zvoľte farebnú schému mapy
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá

Zobraziť mapu obcí podľa víťazných strán
Vyhľadať výsledky za konkrétnu obec
Všetky dáta boli získané zo Štatistického úradu SR
spracoval: Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta UK